overlay

Sertifikalı Eğitim Programları


NO

SERTİFİKALI EĞİTİMLER

STANDARTLAR

1

Acil Bakım Hemşireliği

Görüntüle

2

Aile Hekimliğine Uyum 1. Aşama

Görüntüle

3

Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç, Devir Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı

Görüntüle

4

Akupunktur

Görüntüle

5

Ameliyathane Hemşireliği

Görüntüle

6

Apiterapi

Görüntüle

7

Çocuk Acil Bakım Hemşireliği

Görüntüle

8

Çocukla Adli Görüşmeci

Görüntüle

9

Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği

Görüntüle

10

Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekeleme Eğiticileri

Görüntüle

11

Çok Önemli Kişilerin Tıbbi KBRN Savunması

Görüntüle

12

DAS (Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon)

Görüntüle

13

Diyabet Eğitim Hemşireliği

Görüntüle

14

Elektroterapi Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı

Görüntüle

15

Elektrocerrahi Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı

Görüntüle

16

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Görüntüle

17

Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği

Görüntüle

18

Fitoterapi (Hekimler İçin)

Görüntüle

19

Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı

Görüntüle

20

Gemiadamı Sağlık Eğiticisi Eğitimi

Görüntüle

21

Hasta Hakları Eğitici Eğitimleri

Görüntüle

22

Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Eğiticisi

Görüntüle

23

Halk Sağlığı Hizmet Birimleri İzleme ve Değerlendirme Personeli

Görüntüle

24

Hekimler İçin Hemodiyaliz

Görüntüle

25

Hemşireler İçin Hemodiyaliz

Görüntüle

26

Hemşireler İçin Periton Diyalizi

Görüntüle

27

Hipnoz Uygulaması

Görüntüle

28

Homeopati

Görüntüle

29

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı

Görüntüle

30

Kanser Kayıt Elemanı Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

31

Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar

Görüntüle

32

Klinik Kodlama Değerlendirme

Görüntüle

33

Kupa Uygulaması

Görüntüle

34

Larva Uygulaması

Görüntüle

35

Mezoterapi

Görüntüle

36

Müzikterapi

Görüntüle

37

Nütrisyon Hemşireliği

Görüntüle

38

Onkoloji Hemşireliği

Görüntüle

39

Organ ve Doku Nakil Koordinatörü

Görüntüle

40

Osteopati

Görüntüle

41

Ozon Uygulaması

Görüntüle

42

Öfke Yönetimi Uygulayıcısı Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

43

Palyatif Bakım Hemşireliği

Görüntüle

44

Proloterapi

Görüntüle

45

Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları

Görüntüle

46

Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

47

Refleksoloji

Görüntüle

48

Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendiricisi

Görüntüle

49

Solunum Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı

Görüntüle

50

Sülük Uygulaması

Görüntüle

51

Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği

Görüntüle

52

Temel Tıbbi KBRN

Görüntüle

53

Terapötik Aferez

Görüntüle

54

Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Klinik Kodlayıcı

Görüntüle

55

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Sorumlu Müdür

Görüntüle

56

Türkiye Saha Epidemiyolojisi

Görüntüle

57

Ultrason-Doppler Görüntüleme Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı

Görüntüle

58

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları

Görüntüle

59

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları

Görüntüle

60

Yenidoğan Yoğunbakım Hemşireliği

Görüntüle

61

Yerinde Değerlendirme Yapacak Verimlilik Gözlemcisi Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

62

Yoğun Bakım Hemşireliği

Görüntüle

63

X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı

Görüntüle