Sertifikalı Eğitim Programları Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2020

Sertifikalı Eğitim Programları


SERTİFİKALI EĞİTİMLER

STANDARTLAR
 1Çok Önemli Kişilerin Tıbbi KBRN Savunması  GÖRÜNTÜLE
 2Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Eğiticisi GÖRÜNTÜLE

3

Temel Tıbbi KBRN

 GÖRÜNTÜLE

4

Gemiadamı Sağlık Eğiticisi Eğitimi

 GÖRÜNTÜLE

5

Hasta Hakları Eğitici Eğitimleri

 GÖRÜNTÜLE

6

Fitoterapi (Hekimler İçin)

 GÖRÜNTÜLE

7

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı

 GÖRÜNTÜLE

8

Akupunktur

 GÖRÜNTÜLE

9

Organ ve Doku Nakil Koordinatörü

 GÖRÜNTÜLE

10

Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendiricisi

 GÖRÜNTÜLE

11

Hekimler İçin Hemodiyaliz

 GÖRÜNTÜLE

12

Hemşireler İçin Hemodiyaliz

 GÖRÜNTÜLE

13

Hemşireler İçin Periton Diyalizi

 GÖRÜNTÜLE

14

Homeopati

 GÖRÜNTÜLE

15

Ozon Uygulaması

 GÖRÜNTÜLE

16

Mezoterapi

 GÖRÜNTÜLE

17

Hipnoz Uygulaması

 GÖRÜNTÜLE

18

Sülük Uygulaması

 GÖRÜNTÜLE

19

Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Klinik Kodlayıcı

 GÖRÜNTÜLE

20

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları

 GÖRÜNTÜLE

21

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları

 GÖRÜNTÜLE

22

Apiterapi

 GÖRÜNTÜLE

23

Müzikterapi

 GÖRÜNTÜLE

24

Proloterapi

 GÖRÜNTÜLE

25

Larva Uygulaması

 GÖRÜNTÜLE

26

Osteopati

 GÖRÜNTÜLE

27

Refleksoloji

 GÖRÜNTÜLE

28

Kupa Uygulaması

 GÖRÜNTÜLE

29

Terapötik Aferez

 GÖRÜNTÜLE

30

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

 GÖRÜNTÜLE

31

Çocukla Adli Görüşmeci

 GÖRÜNTÜLE

32

DAS (Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon)

 GÖRÜNTÜLE

33

Türkiye Saha Epidemiyolojisi

 GÖRÜNTÜLE

34

Aile Hekimliğine Uyum 1. Aşama

 GÖRÜNTÜLE

35

Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekeleme Eğiticileri

 GÖRÜNTÜLE

36

Kanser Kayıt Elemanı Sertifikalı Eğitim Programı

 GÖRÜNTÜLE

37

Halk Sağlığı Hizmet Birimleri İzleme ve Değerlendirme Personeli

 GÖRÜNTÜLE

38

Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar

 GÖRÜNTÜLE

39

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Sorumlu Müdür

 GÖRÜNTÜLE

40

Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç, Devir Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı

 GÖRÜNTÜLE

41

Elektroterapi Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı

 GÖRÜNTÜLE

42

Elektrocerrahi Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı

 GÖRÜNTÜLE

43

Ultrason-Doppler Görüntüleme Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı

 GÖRÜNTÜLE

44

Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı

 GÖRÜNTÜLE

45

Solunum Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı

 GÖRÜNTÜLE

46

X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı

 GÖRÜNTÜLE

47

Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği

 GÖRÜNTÜLE

48

Yenidoğan Yoğunbakım Hemşireliği

 GÖRÜNTÜLE

49

Ameliyathane Hemşireliği

 GÖRÜNTÜLE

50

Diyabet Eğitim Hemşireliği

 GÖRÜNTÜLE

51

Onkoloji Hemşireliği

 GÖRÜNTÜLE

52

Acil Bakım Hemşireliği

 GÖRÜNTÜLE

53

Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği

 GÖRÜNTÜLE

54

Yoğun Bakım Hemşireliği

 GÖRÜNTÜLE

55

Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği

 GÖRÜNTÜLE

56

Nütrisyon Hemşireliği

 GÖRÜNTÜLE

57

Palyatif Bakım Hemşireliği

 GÖRÜNTÜLE

58

Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları

 GÖRÜNTÜLE

59

Klinik Kodlama Değerlendirme

 GÖRÜNTÜLE

60

Yerinde Değerlendirme Yapacak Verimlilik Gözlemcisi Sertifikalı Eğitim Programı

 GÖRÜNTÜLE

61

Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı

 GÖRÜNTÜLE

62

Öfke Yönetimi Uygulayıcısı Sertifikalı Eğitim Programı

 GÖRÜNTÜLE

63

Çocuk Acil Bakım Hemşireliği

 GÖRÜNTÜLE

Paylaş