Tescil İş ve İşlemlerinde Gerekli Belgeler Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019

Tescil İş ve İşlemlerinde Gerekli Belgeler


YURT DIŞI MEZUNU OLUP YÖKTEN DİPLOMA DENLİĞİNİ ALAN VE TUS VE DUS SINAVI İLE YURT İÇİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE ASİSTANLIK EĞİTİMİNE BAŞLAYANLARIN SİSTEM ÜZERİNDEN TESCİL İŞ VE İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER:

 1. 99’la başlayan T.C. Kimlik fotokopisi
 2. Diploma denklik belgesi onaylı sureti
 3. Pasaport fotokopisi
 4. Yurt dışı diploma çevirisi onaylı sureti
 5. Eğitim kurumunun asistan olduğuna dair Bakanlığa hitaben yazdığı yazı.YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN DOKTOR, DİŞ HEKİMİ, ECZACI VE YARDIMCI SAĞLI PERSONELİNİN HAZIRLAMALARI GEREKEN BELGELER :

 1. Dilekçe
 2. T. C. Nüfus cüzdanının sureti.
 3. Nüfus idarelerince verilen Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 4. Harç makbuzu vergi dairelerine yatırılacak. (Doktor, Diş Tabibi ve Eczacılar İçin  949,50TL) (Diğer Yrd.Sağ.Personeli için 282,70TL )
 5. Ön Lisans ve Lisans Mezunları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında alınan diploma denklik belgesinin aslı ve noter tasdikli sureti. Lise mezunları için ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış diploma denklik belgesinin aslı ve noter tasdikli sureti.
 6. Diplomasının aslı ve Türkçe tercümesi (Türkçe tercümeli olanı Konsolosluk veya noter tasdikli olacak)YURT İÇİNDEN ÖĞRENİM GÖREN DOKTOR, DİŞ HEKİMİ, ECZACILARDAN DİPLOMASINI KAYIP EDENLERDEN İSTENEN BELGELER.

 1. Dilekçe
 2. Kayıp ilanı
 3. Kimlik fotokopisi
 4. Resim (6 adet)
 5. İkametgahYURT İÇİNDEN YABANCI UYRUKLU OLARAK MEZUN OALAN DOKTOR, DİŞ HEKİMİ, ECZACILARDAN DAHA SONRA TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇENLERDEN İSTENEN BELGELER.

 1. Dilekçe
 2. Diploma aslı
 3. T.C. Kimlik fotokopisi


Paylaş