Vefaat, sağlık veya ceza nedeniyle meslekten men edilen sağlık personelinin diplomasının iptali ile sistemden tescillerinin iptali iş ve işlemleri Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019

Vefaat, sağlık veya ceza nedeniyle meslekten men edilen sağlık personelinin diplomasının iptali ile sistemden tescillerinin iptali iş ve işlemleri


Vefaat, sağlık veya ceza nedeniyle meslekten men edilen sağlık personelinin diplomasının iptali ile sistemden tescillerinin iptali iş ve işlemleri (Tıp, Diş Hekimi, Eczacı ve diğer yardımcı sağlık personeli)

1

İlgili kurum ve kuruluş tarafından nihai sonuçlar gelir

2

Uzman tarafından gelen belgeler incelenir

3

Diplomalar iptal mührü ile iptal edilir

4

ÇKYS'deki tescil bilgileri iptal edilir

5

Sonucun üst yazı ile ilgili kurum veya kuruluşlara bildirilir

Paylaş