Yurt dışındaki eğitim kurumundan mezun olan ve diploma denklik belgesini alan Türk Vatandaşlarının tescil iş ve işlemleri Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019

Yurt dışındaki eğitim kurumundan mezun olan ve diploma denklik belgesini alan Türk Vatandaşlarının tescil iş ve işlemleri


Yurt dışındaki eğitim kurumundan mezun olan ve diploma denklik belgesini alan Türk Vatandaşlarının tescil iş ve işlemleri
(Tıp, Diş Hekimi, Eczacı ve diğer yardımcı sağlık personeli)

1

Kişiler Bakanlığımızın tescil için istediği belgeler ile başvurur

2

Uzman tarafından belgeleri incelenir

3

Denklik belgesi veren ilgili kuruma teyit için yazı yazılır ve gelen yazı değerlendirmeye alınır

4

Deknlik belgesinin uygun olmaması halinde sebepleri ile birlikte iade edilir

5

Denklik belgesinin ve diğer evraklarının uygun olması halinde tescil işlemine alınır

6

Diploma Tescil Belgesi düzenlenir

7

ÇKYS'ye kimlik ve eğitim bilgileri girilir

8

Daire Başkanına imzaya sunulur

9

Genel Müdürlük mührü basılır

10

Teslim tutanağı ile ilgiliye belge asılları teslim edilir

Paylaş