Muhtelif iş ve işlemler Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019

Muhtelif iş ve işlemler


Muhtelif iş ve işlemler

1

Kurum ve kuruluşlar tarafından tescil ile ilgili bilgi taleplerine cevap verilir

2

Sağlık personelinin ilgili kurum ve kuruluşlarda kullanması ile ilgili makama yazı verilir

3

Eski Mezun Olup Diploması Bakanlığımızca Tescil Edilen Ve ÇKYS'de Kaydı Bulunmayan Sağlık Personellerinin Girişlerinin Yapılması Süreci (Tıp, Diş Hekimi, Eczacı Ve Diğer Yardımcı Sağlık Personeli)

4

Yabancı Uyruklu Olup Üniversite Tıp, Diş Hekimliği Fakültelerinde Asistanlık Eğitimine Başlayan Tıp, Diş Tabiplerinin Sistem Üzerinden eğitim ve kimlik bilgilerinin girilir

5

Diplomasını kayıp eden tıp, diş hekimi ve eczacılara ikinci nüsha diploma düzenlenmesi için mezun olduğu okula yazı yazılır.

6

Arşiv iş ve işlemleri

Paylaş