Mevzuat Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019

Mevzuat


Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetlerinde Kullanılan Mevzuatlar;

 1. 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San´atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
 2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
 3. 5181 Sayılı Tababet ve Şuabatı San´atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 4. 6225 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 5. Bakanlığımız 11/12/2009 tarihli ve 15296 sayılı onayı ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
 6. 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği
 7. 27.6.1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik
 8. 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslekleri Yönetmeliği
 9. 13.06.2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği
 10. 08.03.2010 tarihli ve 27515 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Yönetmeliği
 11. 19.04.2011 tarihli ve 27910 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 12. 03/12/2008 tarihli ve 27073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler İle İşitme Cihazı Satış Ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik
 13. Bakanlığımız 15.07.1987 tarih ve 21460 Sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
 14. Bakanlığımız 02.06.2014 tarihli ve 2014.5403.6 sayılı oluru ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Yayın Yönergesi

Diploma Tescil İşlemlerinde Kullanılan Mevzuatlar;

 1. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi
 2. 663 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 3. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
 4. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun
 5. 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu
 6. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen 5371 sayılı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kanunu
 7. Başbakanlığın 12/09/2013 tarihli ve 25934 sayılı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Genelgesi
 8. Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
 9. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
 10. 735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 8. maddesi ile 15.01.2016 tarihli ve 29594 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmeliği
 11. K.K.T.C. ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 28/09/2011 tarihli ve 2011/2293 sayılı Ülkelere Arası Antlaşma.

Paylaş