Sağlık Uzman Yardımcıları III. Yeterlik Sınav Sonucu Duyurusu

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Uzman Yardımcıları III. Yeterlik Sınav Sonucu Duyurusu

Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereği III. yeterlik yazılı sınavı 2 Ocak 2019 tarihinde, III. yeterlik sözlü sınavı ise 14-15 Ocak 2019 tarihlerinde tamamlanmıştır.

Yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına itirazlar aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir;

  1. İtirazlar sınav sonucunun resmi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 28 Ocak – 01 Şubat 2019 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü içerisinde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben Bakanlığımız Genel Evrak birimine dilekçe ile 01 Şubat 2019 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar yapılacaktır.
  2. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
  3. İtirazların değerlendirilmesini takiben itiraza ilişkin sonuç sağlık uzman yardımcısının kendisine resmi yazı ile bildirilecektir.

Yeterlik sınav sonucuna ulaşmak için tıklayınız.