Ankara Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetki Belgesi

Ankara Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk  Hastanesinin, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetki Belgesi almak için yapmış olduğu başvuru Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları doğrultusunda incelenmiş olup, adı geçen hastaneye “Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Merkezi Uygulama Yetkisi” verilmiştir.