Sağlık Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınav Sonuçları

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınav Sonucu Duyurusu

Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereği yeterlik yazılı sınavı 10.10.2018, sözlü sınavı ise 16.10.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına itirazlar aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir;

  1. İtirazlar sınav sonucunun resmi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 22-26 Ekim 2018 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü içerisinde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben Bakanlığımız Genel Evrak birimine dilekçe ile 26 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılacaktır.
  2. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
  3. İtirazların değerlendirilmesini takiben itiraza ilişkin sonuç sağlık uzman yardımcısının kendisine resmi yazı ile bildirilecektir.

Yeterlik sınav sonucuna ulaşmak için tıklayınız.