Uzmanlık Eğitimini İngiltere’de Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler

Uzmanlık Eğitimini İngiltere’de Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.Birleşik Krallık (United Kingdom) Ulusal Tıp Konseyi (GMC=General Medical Council)’dan alınmış Uzmanlık Belgesinin (CCT= Certificate of Completion of Training) ya da Kraliyet Akademisi Uzmanlık Eğitimi Otoritesi (STA=Specialist Training Authority of The Royal College)’dan alınmış Uzmanlık Belgesinin (CCST= Certificate of Completion of Specialist Training) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

3.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

4.Pasaport fotokopisi (*)

5.Başvuru sahibinin adı, soyadı ve GMC referans numarasının (GMC reference number) Ulusal Tıp Konseyi (GMC) web sayfasında (http://www.gmc-uk.org/doctors/register/LRMP.asp) “View the List of Registered Medical Practitioners (View LRMP)” linkinde yer alan “List of Registered Medical Practitioners” sayfasına girildiğinde “Status” (durum) başlığının karşısında “Registered with a licence to practise; this doctor is on the Specialist Register” (Bu doktor uzman olarak meslek icra etmek üzere tescil edilmiştir) ifadesi; ve “Specialist Register entry date” (Uzmanlık Tescil tarihi) başlığının karşısında uzmanlık dalı ve tescil tarihi bulunması.

6.Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde uzmanlık aldığı ülkede bulunup bulunmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 4'üncü maddesinin (f) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.

7. Rıza beyan belgesi için tıklayınız.


(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

(*) Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.