Uzmanlık Eğitimini Norveç’te Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler

Uzmanlık eğitimini Norveç’te tamamlamış olanlardan istenen belgeler


1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.Norveç Tabipler Birliğinden (Den Norske Laegeforening) alınmış uzmanlık belgesinin      (Spesialistgodkjenning ) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

3.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

4.Pasaport fotokopisi (*)

5.Norveç Tescil Otoritesi (Norwegian Registration Authority for Health Personnel) tarafından verilen mevcut mesleki durum belgesinin (Certificate of Current Professional Status-CCPS ) aslının Norveç Sağlık Bakanlığı tarafından “T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TURKISH MINISTRY OF HEALTH, GENERAL DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES) Bilkent yerleşkesi , Üniversiteler mah. Dumlupınar bulvarı 6001. Cad. No:9 Posta Kodu: 06800 Çankaya/ Ankara /TURKEY” adresine gönderilmesi

6.Başvuru sahibinin isminin Norveç Tabipler Birliğinin (Den Norske Laegeforening) web sayfasında (http://www.legeforeningen.no) “spesialiteter” sekmesinde yer alan ilgili uzmanlık alanına ait onaylanmış uzmanlar listesinde (Godkjente spesialister) bulunması

7.Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde uzmanlık aldığı ülkede bulunup bulunmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 4'üncü maddesinin (f) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.

8. Rıza beyan belgesi için tıklayınız.

(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

(*) Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.