Uzmanlık eğitimini Macaristan’da tamamlamış olanlardan istenen belgelerUzmanlık Eğitimini Macaristan’da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler

Uzmanlık Eğitimini Macaristan’da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.Semmelweis Üniversitesi Genel Tıp Fakültesi (Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar) tarafından yapılan Macar Dili Sınavı (Hungarológiai) yeterlilik belgesinin aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

3.Semmelweis Üniversitesi Genel Tıp Fakültesi (Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar) tarafından yapılan sözlü mesleki yeterlilik sınavı belgesinin aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

4.Ulusal Sınav Komitesi (Nemzeti Vizsgabizottság) tarafından verilen uzmanlık belgesinin (Szakorvosi Bizonyítvány) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

5.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

6.Pasaport fotokopisi (*)

7. Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde uzmanlık aldığı ülkede bulunup bulunmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 4'üncü maddesinin (f) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.

8. Rıza beyan belgesi için tıklayınız.

(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.
(*) Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.