2. Nüsha Tıp Diploması İsteyen Hekimlerden İstenen Belgeler

2. Nüsha Tıp Diploması İsteyen Hekimlerden İstenen Belgeler


Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış dilekçe ve aşağıda yer alan belgeler ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir

1.  Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.  2 gün üst üste ulusal bir gazeteye kayıp ilanı verilmesi

3. 6 adet vesikalık resim

4. İkametgah Belgesi