Uzmanlık Belgesi Tescili İçin İstenen Belgeler

Uzmanlık Belgesi Tescili İçin İstenen Belgeler

 1. Üst yazı
 2. Uzmanlık tescil kontrol formu
 3. Vergi Dairesine yatırılan uzmanlık harcı (Maliye Bakanlığı tarafından o yıl için belirlenen miktar) alındı makbuzu
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 5. TUS/YDUS/DUS yerleştirme sonuç belgesi
 6. Uzmanlık eğitimini bitirme sınav tutanakları
 7. Tez savunma tutanağı
 8. Süre uzatılması var ise uzatma ile ilgili evrak
 9. Rotasyon eğitimlerinin başarıyla tamamlandığını gösterir belgeleri
 10. Asistan değerlendirme formları
 11. 2 adet vesikalık fotoğraf
 12. Uzmanlık aldığı kurum (mazeretli veya mazeretsiz geçiş ile) değişmiş ise bununla ilgili resmi evrak 
 13. Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde uzmanlık aldığı ülkede bulunup bulunmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 4'üncü maddesinin (f) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.