Sağlık Uzman Yardımcılarının Sözlü Sınav Tarihlerinde Yapılan Değişiklik

Bilindiği üzere 13.06.2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereğince Bakanlığımızca açılan sınavda başarılı olan, mesleki eğitimlerini tamamlayan ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereği yeterlik sınavına girmeye hak kazanan sağlık uzman yardımcılarının yeterlik sınavının yazılı bölümü 16 Mayıs 2018 tarihinde 10:00-11:15 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Yeterlik Sınavı Komisyonu 04.06.2018 tarihinde yeterlik sözlü sınavının 18-22 Haziran 2018 ve 02-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılması kararını almıştır.

Ancak Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından 22.06.2018 tarihinde alınan karar gereği sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılarak 02-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında 10 iş gününde gerçekleştirilecek şekilde yeniden güncellenmesi kararlaştırılmıştır.

02-06 Temmuz tarihlerinde sınava katılacak sağlık uzman yardımcılarının sınavları 02-13 Temmuz 2018’de sabah 10.00’da başlayacak, saat 13.00’de bitirilecektir.

Sağlık uzman yardımcılarının tezlerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Mesleki eğitim sürecinde kullanılan ders materyallerini (sunuları) almamış olan sağlık uzman yardımcıları Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığından elden alabilirler.

Tez savunma sırasına göre hazırlanan sözlü sınava girecek aday listesi yeniden düzenlenmiştir.

Güncel liste için lütfen tıklayınız.