YAN DAL SINAVI DUYURUSU

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN

Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakımı ve Çocuk Acil Yan Dallarında Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 12’nci maddesi gereğince Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakımı ve Çocuk Acil Yan Dal Yeterlilik SınavıSağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 24.03.2018 tarihinde İstanbul ilinde gerçekleştirilecektir.

Başvuru süresi içerisinde müracaat edip sınava girmeye hak kazanan adayların listesi için tıklayınız.

Sınava başvuru, sınav ücreti, itirazlar, sınavın şekli vb. hususlara ilişkin ayrıntılar Sağlık Bilimleri Üniversitesi www.sbu.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır.

           

Bilgi İçin;

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı

Tel: 0.312.5851551